serwis@agrocomplex.pl
694 497 500

Kontakt

Żółwin, ul. Szkolna 7
05-807 Podkowa Leśna
+48 22 731-16-60
+48 22 731-64-15
+48 22 731-64-16 

690-499-617  sprzedaż     

696-209-772  sprzedaż

662-231-882 (sprzedaż Dział Wet)  

694-497-500  serwis

bok@agrocomplex.pl

biuro@agrocomplex.pl

wet@agrocomplex.pl

HP cykl

1. ELEMENTY HEATPHONE®

Funkcje HeatPhone® działają w oparciu o następujące 4 elementy:

1. Baza radiowa

radio

Baza radiowa jest głównym elementem infrastruktury MEDRIA - komunikuje się ze wszystkimi typami czujników stosowanymi w systemach MEDRIA. Powinna być umieszczona w centralnym miejscu gospodarstwa i stale podłączona do sieci lub baterii słonecznej.
Baza radiowa pobiera dane zapisywane przez czujniki ruchu Axel® i przesyła je co 30 minut za pośrednictwem sieci GSM do serwerów DWS® w celu aktualizacji bazy danych Twojego gospodarstwa. Niezbędne jest skonfigurowanie bazy radiowej w trybie DWS® w menu „Ustawienia Systemu / Podłączenia”.
Antena zdalna ISM służy do komunikacji z czujnikami. Jej zastosowanie jest zalecane w celu zwiększenia skuteczności i zapewnienia łączności z najdalej znajdującymi się czujnikami. W trudnych warunkach antena zdalna ISM jest w stanie zwiększyć zasięg dwukrotnie.

2. Telefon komórkowy

Wiadomość SMS wysyłana na Twój numer telefonu komórkowego poinformuje Cię o rozpoczęciu się rui.

3. Czujniki ruchu Axel®

Czujnik ruchu Axel® umieszczony na obroży - (kantarze) zwierzęcia zawiera trójosiowy przyspieszeniomierz. Mierzy on i rejestruje co 5 minut, 9 funkcji analizujących ruchy głowy zwierzęcia: pionowe i boczne.
Czujnik ruchu jest zakładany na początku okresu rozrodczego w celu detekcji rui.
Pozostając na szyi zwierzęcia rejestruje informacje o jego aktywności, związane z reprodukcją, zdrowiem i aktywnością. System MERIDA jest stale rozwijany i będzie uzupełniany o dodatkowe funkcje.
Czujnik ruchu Axel® może pracować całkowicie niezależnie przez ponad 6 lat. Posiada własną pamięć, przechowującą dane z ostatnich 7 dni. Może komunikować się z bazą radiową z odległości ponad 200 m w zależności od otoczenia. Dostarczany jest razem z obrożą dopasowaną do morfologii Twojego zwierzęcia. Może zostać również umieszczony na standardowej obroży.

4. Codzienne Funkcje Sieciowe

DWS® jest dostępną przez Internet aplikacją sieciową obsługującą funkcje monitorowania i detekcji oferowane przez MEDRIA.
Działanie DWS® opiera się na wykorzystaniu bezpiecznej, skomputeryzowanej infrastruktury zdolnej do gromadzenia, przechowywania i interpretowania informaacji hodowlanych z Twojego gospodarstwa. Wybór aplikacji typu sieciowego umożliwia uzyskanie dostępu przez Internet z każdego miejsca i ciągłe uaktualnianie systemu bez potrzeby ingerowania w Twój prywatny komputer.
Analiza zapisów z czujnika ruchu Axel® pozwala Ci na wykrycie zachowania typowego dla rui, a także umożliwia monitorowanie odpoczynku, nawyków związanych z jedzeniem, połykaniem i przeżuwaniem.
W DWS® zakładane jest osobiste konto chronione hasłem.
Pod adresem http://dws.medria.fr możliwe jest uzyskanie dostępu do funkcji, danych, wykresów i historii wydarzeń Twojego gospodarstwa.

2. PODSTAWY DZIAŁANIA HEATPHONE®

HeatPhone® wykrywa ruję u jałówek, krów mlecznych i mięsnych. O rui informuje Cię wysyłając SMS na Twój numer telefonu komórkowego. Pozwala na bieżącą kontrolę zwierząt i obserwację ich aktywności rejestrację danych w DWS® jeżeli uznasz to za konieczne.

 • Działanie HeatPhone® składa się z 4 etapów:
 • Czujnik ruchu Axel® mierzy i rejestruje w sposób ciągły aktywność zwierząt.
 • Baza radiowa pobiera zapisy i przesyła je co 30 min do serwerów zdalnych.
 • Serwery przechowują dane w bazie danych, gdzie są na bieżąco analizowane dzięki czemu natychmiast wykrywane są objawy rui.
 • DWS® uaktualnia informacje na Twoim koncie i przesyła Ci SMS

Dowiedziono, że HeatPhone® cechuje się 89% czułością w detekcji rui i ponad 90% niezawodnością. Badania przeprowadzone wiosną 2010 w 27 farmach mlecznych w zachodniej Francji w ramach współpracy Agrocampus Ouest z Amelis i Clasel.

3. PRAWIDŁOWE UŻYCIE I DOBRA PRAKTYKA

HeatPhone® automatycznie wykrywa zakładanie i zdejmowanie obroży z czujnikiem Axel®.

OBROŻĘ Z CZUJNIKIEM AXEL® POWINNO SIĘ ZAKŁADAĆ ZWIERZĘCIU NAJLEPIEJ 3 TYGODNIE PO OCIELENIU LUB 6 DNI PRZED PRZEWIDYWANYM OKRESEM ROZPOCZĘCIA RUI.

hp opaska

Zaleca się odpowiednie dopasowanie obroży na szyi zwierzęcia. Pod obrożą nie powinno zostawać więcej luzu niż na grubość ręki. DWS® wykrywa dopasowanie czujnika ruchu Axel® po ok. 2,5 h pomiaru aktywności. Wysyła wtedy sygnał o zdarzeniu i resetuje algorytm wykrywania rui czujnika ruchu Axel®. Po założeniu czujnika ruchu Axel® zaleca się przypisanie go do danego zwierzęcia poprzez zidentyfikowanie go w DWS® w zakładce „Zwierzęta” lub „Wyposażenie”.

ZDEJMOWANIE OBROŻY Z CZUJNIKIEM AXEL® PO INSEMINACJI.

DWS® automatycznie wykrywa zdjęcie czujnika ruchu Axel® kiedy znajduje się na bez ruchu dłużej niż godzinę.
Powoduje to wygenenerowanie sygnału o zdarzeniu i zatrzymanie algorytmu wykrywania rui.
Jeżeli zakładasz obrożę z czujnikiem ruchu Axel® bezpośrednio po zdjęciu jej z innego zwierzęcia to powinieneś jak najszybciej usunąć poprzednie przypisanie z DWS® aby umożliwić zresetowanie algorytmu wykrywania rui.

REJESTRACJA ZWIERZĄT W DWS® :

Rejestracja zwierząt może zostać przeprowadzona automatycznie i uaktualniana codziennie, jeżeli Twoja aplikacja DWS® ma dostęp do narodowej bazy danych (ARSOEE we Francji) lub za pośrednictwem instytucji / organizacji hodowców wspierającej rozwiązania MEDRIA.
Zwierzęta można zarejestrować także w zakładce „Zwierzęta” w DWS®.

WYBÓR GRUP ZWIERZĄT:

Poprzez stworzenie grup w DWS® możliwe jest oszacowanie aktywności grupy. Analizując dane poszczególnych zwierząt system bierze wtedy pod uwagę aktywność całej grupy.
Oszacowanie aktywności grupy jest efektywne, jeżeli przynajmniej 5 zwierząt w grupie ma założone obroże z czujnikiem. Stworzenie grupy i przypisanie do niej zwierząt jest bardzo łatwe przy pomocy zakładki „Grupa” w DWS®.

PRZYPISANIE CZUJNIKA RUCHU AXEL® W DWS®

Przypisanie każdego czujnika ruchu Axel® do określonego zwierzęcia jest wysoce zalecane z następujących powodów:

 • Zwierzę będzie mogło być natychmiast zidentyfikowane w otrzymanej przez Ciebie wiadomości SMS. Każde zarejestrowane zdarzenie lub data zostaną powiązane
  bezpośrednio ze zwierzęciem w bazie danych.
 • W celu zapewnienia właściwego zresetowania algorytmu wykrywania rui po zainstalowaniu czujnika ruchu Axel®.
 • W celu umożliwienia oszacowania aktywności grupy.

Bez przypisania czujnika ruchu Axel® do określonego zwierzęcia:

 • Wiadomość SMS będzie podawała jedynie numer czujnika ruchu Axel® bez odniesienia do określonego zwierzęcia.
 • Oszacowanie aktywności grupy będzie niemożliwe.
 • Przypisywanie czujnika Axel® do określonego zwierzęcia jest proste i łatwo dostępne w zakładce „Wyposażenie” w DWS®.

UPEWNIENIE SIĘ, CZY WYPOSAŻENIE DZIAŁA

Zakładka „Wyposażenie” w DWS® umożliwia natychmiastowe sprawdzenie, czy wszystkie elementy są sprawne dla upewnienia się, że dane pobierane są prawidłowo i w sposób ciągły.

4. ZAKŁADANIE „TWOJEGO KONTA” NA DWS®

Zakładka „Moje konto” w DWS® pozwala na skonfigurowanie wszystkich funkcji zgodnie z Twoimi preferencjami:

 • Rejestrowanie Twoich danych.
 • Zmiana hasła
 • Zmiana języka strony
 • Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników, którzy mają uprawnienie dostępu do Twojego interfejsu DWS®
 • Zapisywanie numerów telefonów komórkowych Twoich współpracowników lub pracowników, którzy mogą odbierać wiadomości SMS
 • Wybór sposobu identyfikacji zwierząt we wiadomościach SMS i w interfejsie DWS® (numer roboczy, imię itp.)
 • Wybór pory dnia w której chcesz otrzymać SMS
 • Konfiguracja HeatPhone® i innych funkcji dla każdego użytkownika

5. ODCZYTYWANIE SMS I ZDARZEŃ NA DWS®

DETEKCJA RUI I WYŚWIETLANIE AKTYWNOŚCI W DWS®

Pomiary z pierwszych pięciu dni mają charakter odwoławczy i służą do określenia stanu normalnego dla danego zwierzęcia. Z tego powodu detekcja rui i wyświetlanie aktywności w DWS® są aktywowane po 5 dniach od założenia zwierzęciu obroży z czujnikiem ruchu Axel®.

DETEKCJA RUI PRZEZ SMS

Wiadomości SMS informujące o rui są wysyłane za pośrednictwem DWS® i zawierają szczegóły jak na przykładach:

 • „Ruja potwierdzona 2691 (Jałówka), 08/08/2011 04h30”
 • „Możliwy cykl rui 2459 (Krowa mleczna), 27/07/2011 06h33”

Numery robocze 2691, 2459 służą do identyfikacji zwierząt na farmie. „Jałówka” i „Krowa mleczna” wskazują grupę, do której zostało przyporządkowane dane zwierzę. 08/08/2011 04h30 i 27/07/2011 06h33 wskazują datę i godzinę wykrycia rui.

WŁAŚCIWY CZAS DLA SZTUCZNEJ INSEMINACJI (AI)

Zaleca się przeprowadzenie sztucznej inseminacji w ciągu 12 do 24 godzin od godziny podanej w otrzymanej wiadomości SMS.

ZAKŁADKI „ZDARZENIA” I „KALENDARZ”

Lista zdarzeń posortowanych ze względu na funkcję, zwierzę lub grupę:
Możliwe jest wydrukowanie listy zdarzeń lub stworzenie i zapisanie zdarzenia o każdej porze w celu zachowania obserwacji, o których chcesz pamiętać.