serwis@agrocomplex.pl
694 497 500

Kontakt

Żółwin, ul. Szkolna 7
05-807 Podkowa Leśna
+48 22 731-16-60
+48 22 731-64-15
+48 22 731-64-16 

690-499-617  sprzedaż     

696-209-772  sprzedaż

662-231-882 (sprzedaż Dział Wet)  

694-497-500  serwis

bok@agrocomplex.pl

biuro@agrocomplex.pl

wet@agrocomplex.pl

Dlaczego ważyć ?

W dzisiejszych czasach rolnicy zdają sobie sprawę, że regularne ważenie zwierząt jest kluczem do zwiększenie produktywności i dochodowości gospodarstwa. Systemy ważenia firmy Gallagher pomagają podejmować trafne decyzje w oparciu o łatwe w otrzymaniu i dokładne wyniki pomiarów masy żywego inwentarza. 

Oferujemy Państwu dwa systemu wagowe: 

SmartScale – przystosowany do ciężkich warunków pracy komputer wagowy podłączany do belek tensometrycznych. Wbudowana pamięć pomieści wyniki pomiarów z wielu sesji, a oprogramowanie wyliczy statystyki i ułatwi segregację stada w przedziałach masowych. 

DairyScale – w pełni zautomatyzowany system dla hodowców bydła mlecznego. Pozwala zwiększyć wydajność i oszczędzić czas 

Elektryczna Identyfikacja (EID)

Wykorzystanie elektronicznej identyfikacji zwierząt umożliwia przypisanie danemu zwierzęciu unikalnego numeru zapisanego w elektronicznym chipie. Numery mogą być szybko weryfikowane. Czytniki, wagi i programy komputerowe stanowią integralną całość co umożliwia szybkie wykrywanie krytycznych informacji dotyczących każdego zwierzęcia z osobna. 

Urządzenie automatycznie kreśli podział stada na dwie lub trzy kategorie wagowe. Po podłączeniu odpowiednich sterowników możliwe jest kierowanie zwierząt na podstawie masy ciała do różnych bramek. 

Zarządzanie grupą zwierząt i rejestrowanie cech osobniczych każdego zwierzęcia może być realizowane bez użycia tradycyjnych notatników. Systemy elektrycznej identyfikacji są zaprojektowane do współpracy z innymi bazami danych. Pozwala to na szybki transfer informacji. System elektrycznej identyfikacji dobrze nadaje się np. dla stadnin hodowlanych. Ogromne ilości informacji mogą być rejestrowane, magazynowane i wykorzystywane. System monitoruje zdrowie zwierząt, redukując ryzyko wybuchu epidemii 

Korzyści wynikające z używania systemu

wazenie-5

Korzyści:

  • monitorowanie zdrowia zwierząt
  • pomoc w określeniu kiedy młode mogą przejść na inny sposób żywienie
  • określenie optymalnego czasu do rozrodu
  • selekcja zwierząt najodpowiedniejszych do uboju lub sprzedaży
  • precyzyjne zarządzanie karmieniem zwierząt
  • indywidualny monitoring zdrowia każdego zwierzęcia w stadzie.
  • dane z systemu można przenieść do dowolnej bazy danych i dowolnie obrabiać
  • szybki dostęp do informacji o danym zwierzęciu (traceability)wazenie-6

Elementy wchodzące w skład systemu DiaryScale

wazenie-1wazenie-2wazenie-3wazenie-4